e-mail
AZ EGYESÜLET | PÁRTOLÓ TAG | TAGNÉVSOR | TISZTSÉGVISELŐK | SZAKMAI KÓDEX | HOGYAN LEHETEK TAG? |
Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete
2015. május 24., vasárnap

Az egyesület

Az 1994. szeptember 13-án megalakult Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének legfőbb célkitűzése a fordítóirodák szakmai és érdekképviselete, a fordítói és tolmácstevékenység színvonalának emelése, társadalmi elismertségének növelése. Ezen belül különösen:

  • annak elősegítése, hogy a megrendelők elsősorban a fordítóirodák szolgáltatásait vegyék igénybe,
  • a fordítóirodák érdekeinek képviselete valamennyi törvényes eszközzel,
  • a fordítóirodák közötti együttműködés szervezése, tapasztalatcsere,
  • a fordítók és tolmácsok képzésének és továbbképzésének szakmai támogatása,
  • információszolgáltatás a nyelvi szolgáltatóknak a szakmai trendekről, a fordítást segítő technikai eszközökről,
  • a korszerű fordítási módszerek elterjesztése az egyesület tagjai között,
  • a nyelvi közvetítői tevékenységgel kapcsolatos új jogszabályok és jogszabály-módosítások kezdeményezése,
  • a minőségi fordítási szolgáltatás támogatása, a fordítóirodák ISO és MSZ EN szabvány szerinti tanúsíttatásának elősegítése
  • a szolgáltatási felelősségbiztosítással történő működés támogatása,
  • hozzájárulás a fordítási ipar szabadpiaci feltételek mellett történő működéséhez.

Az MFE az elmúlt két évtizedben lerakta egy komoly szakmai egyesület alapjait. Magyarországon és külföldön is ismert és elismert, hiszen alapító tagja a Fordítóirodák Nemzeti Egyesületei Európai Uniójának (EUATC). Együttműködünk az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával, a Magyar UNESCO Bizottsággal, az MTA Nyelvtudományi Intézetével, a Magyar Szabványügyi Testülettel, a legnagyobb hazai és külföldi szervezetekkel és oktatási intézményekkel. Folyamatosan készítünk szakmai ajánlásokat és tájékoztató anyagokat a nyelvi szolgáltatók és a megrendelők részére.

Az MFE 2012. decemberétől a KIM stratégiai partnere.

Az Egyesület egyik legjelentősebb szakmai tevékenysége a Magyar Szabványügyi Testület keretein belül zajlik, melynek egysületünk is tagja. Közreműködtünk a fordítási szolgáltatásokról szóló MSZ EN 15038 szabvány honosításában és  részt veszünk az ISO nemzetközi szabványok létrehozásában. Az Magyar Szabványügyi testülettel együttműködésben elkészítettük a felkészülési útmutatót a fordítóirodák minőségirányítási rendszerének bevezetéséhez. Biztosak vagyunk abban, hogy a tanúsítások szélesebb körű megszerzése növelni fogja a tanúsított tagok és ez által az egyesület szakmai és piaci megítélését.

Az egyesület több mint egy évtizeddel ezelőtt a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen létrehozta a szakma egyik legrangosabb hazai konferenciáját Szent Jeromos-napi Találkozások Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája címmel (www.translationconference.com). Ezt minden évben szeptember utolsó péntekén tartjuk, a szakma legrangosabb előadóit kérve fel a gyakorlatorientált előadásokra.

Tagjaink és általában a nyelvi szolgáltatók számára folyamatosan szakmai tréningeket biztosítunk. A fordítás és tolmácsolás ismertségét és elismertségét más szervezetekkel együttműködve, alternatív témákat is felvetve próbáljuk növelni nyilvános kerekasztal beszélgetéseken (www.youtube.com/MFEforditoirodak)

© 2007 Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete